MCM B.V.

MCM produceert kwalitatief hoogwaardige metalen halffabricaten, zowel seriematig als projectmatig. Zij maakt plaatwerk onderdelen, las- en constructie delen en verspanende machineonderdelen in eigen huis. Daarnaast assembleert MCM de halffabricaten tot klantspecifieke modules. Als strategisch partner in metaal is MCM in staat de klant door product- en proceskennis compleet te ontzorgen. Bevordering van vakmanschap en innovatie staat bij MCM hoog in het vaandel.

Wat steek je hiervan op

 • Geef medewerkers ruimte om verbeteringen en innovaties aan te dragen

 • Creëer projectteams vanuit verschillende afdelingen voor succesvolle verandering

 • Deel het totale plan aan de gehele organisatie en neem iedereen mee

Uitdaging

MCM heeft een sterke groei doorgemaakt, waardoor de beheersbaarheid en optimale aansluiting tussen de processen een grote uitdaging is geworden. De basis ligt hierbij in het werkvoorbereidings- en planproces. Een nieuwe werkwijze en uniforme werkmethoden moeten resulteren in efficiënte en naadloos op elkaar afgestemde werkprocessen.

Hoe creëren en borgen we een nieuwe werkwijze die door de organisatie wordt omarmd en medewerkers helpt hun werk slimmer te doen?

 

mcm-vosteq2

Procesaanpak

Het creëren van draagvlak en het benutten van het potentieel op de werkvloer stond centraal in het verandertraject. In de analyse van de huidige situatie hebben we via individuele gesprekken met een 20-tal medewerkers hun persoonlijke uitdagingen geïnventariseerd. Deze bevindingen hebben wij anoniem gebundeld en gepresenteerd aan de gehele organisatie. Vanuit werkvoorbereiding en planning zijn twee verbeterteams gevormd. Samen met deze teams zijn gedragen oplossingen gecreëerd en hebben we een blauwdruk gemaakt van het nieuwe proces. Het nieuwe proces borgen we in het huidige ERP systeem samen met medewerkers en de leverancier. 

Wat heeft het opgeleverd

 • Betrouwbare levertijden  

 • Efficiënte logistieke afloop van de orders

 • Gedragen uniforme werkmethoden per waardestroom

 • Met minder moeite meer output  

   

“Door een praktische aanpak heeft Vosteq onze organisatie positief in beweging gebracht en optimaliseren we samen bedrijfsbreed de processen zodat we klaar zijn voor de toekomst.”


Cor van Vilsteren
MCM B.V.

Contact

Of bel...

  

 

 • 25+ jaar ervaring in de industrie
 • Bedrijfskundige & technische kennis
 • Vanaf de werkvloer veranderen

© 2019  Vosteq

Vosteq LinkedIn    Vosteq Twitter